Modernizm

W tym dziale będziemy chcieli poszerzyć wiedze na temat sztuki. Także wprowadzimy nowy dział Sztuka multimedialna.
User avatar
doop.pl
Site Admin
Posts: 203
Joined: Sat Apr 29, 2006 7:05 pm

Modernizm

Postby doop.pl » Fri Jul 07, 2006 2:51 pm

Modernizm to - (z francuskiego moderne - nowoczesny) zespół tendencji w literaturze i sztuce oraz w myśli europejskiej, które wystąpiły z końcem XIX i na początku XX wieku, przejawiając się w zróżnicowany sposób w poszczególnych literaturach i sztuce różnych narodów. Łączyła je wspólna postawa duchowa: przekonanie o kryzysie wartości mieszczańskiego świata, dekadentyzm, pesymizm, protest przeciwko moralności i obyczajowości mieszczańskiej. Wyrażało się to w poszukiwaniu nowych form sztuki (symbolizm, sztuka dla sztuki), a także przyznawanie artyście i sztuce niezależnej i nadrzędnej roli w społeczeństwie. Modernizm miał charakter międzynarodowy; wydawano wiele przekładów z literatur obcych, które pełniły funkcję inspirującą (np. w Polsce przekłady "Kwiatów zła" Charlesa Baudelaira i dramatów Maurycego Maeterlincka przez Zenona Przesmyckiego). Najważniejsze ośrodki modernizmu znajdowały się we Francji, w Niemczech (silne oddziaływanie filozofii Artura Schopenhauera i F. Nietzschego), w Austrii i w Rosji. Nazwę modenrizm przyjmuje się niekiedy na określenie pierwszej fazy literatury Młodej Polski, wyrażającej tzw. bunt modernistyczny.

Zaczerpnięto z : slownika terminów Jaworskiego

Return to “O SZTUCE”

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 1 guest