Neorealizm

W tym dziale będziemy chcieli poszerzyć wiedze na temat sztuki. Także wprowadzimy nowy dział Sztuka multimedialna.
User avatar
doop.pl
Site Admin
Posts: 203
Joined: Sat Apr 29, 2006 7:05 pm

Neorealizm

Postby doop.pl » Fri Jul 07, 2006 2:47 pm

NEOREALIZM [gr.-łac.], szt. plast. kierunek rozwijający się we Włoszech w środowisku artystów ulegających wpływom idei komunist. i antyfaszyst.; neorealizm wywodzi się z weryzmu; propagował realizm obserwacji i tematykę społ.-polit., często aktualną; do gł. przedstawicieli neorealizmu w dziedzinie malarstwa i grafiki należeli R. Guttuso, A. De Stefano i A. Salvatore.

Zaczerpnięto z : PWN

Return to “O SZTUCE”

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 2 guests