Konstruktywizm

W tym dziale będziemy chcieli poszerzyć wiedze na temat sztuki. Także wprowadzimy nowy dział Sztuka multimedialna.
User avatar
doop.pl
Site Admin
Posts: 203
Joined: Sat Apr 29, 2006 7:05 pm

Konstruktywizm

Postby doop.pl » Fri Jul 07, 2006 1:51 pm

Konstruktywizm - kierunek w sztuce abstrakcyjnej powstały w r. 1913 w Rosji, nieco później w Holandii i reszcie Europy.

Image

Gł. cechy konstruktywizmu: analiza elementów budowy plast. (linia, barwa, masa, ruch, rytm, ciężar), analiza jakości materiałów (metali, szkła, drewna), geometryzacja kształtów, konstrukcja, aktywizacja powierzchni brył i płaszczyzn.

Image

Podstawowym wyróżnikiem konstruktywizmu w stosunku do innych ruchów awangardowych było stosowanie dyscypliny formalnej ograniczonej do prostych elementów geometrycznych: koła, trójkąta i linii prostej. Z założenia wzajemne oddziaływania tych form wywołują wewnętrzne napięcie wewnątrz obrazu. Celem jest poszukiwanie nowej ekspresji estetycznej, a metodą świadoma rezygnacja nie tylko z przezentowania widzialnej rzeczywistości, ale także odejście od skojarzeń ze światem przedmiotów. Konstruktywizm zawdzięcza nazwę zarówno podejściu do budowania obrazu - "konstruowania" z określonych elementów, jak i swoistemu zaangażowaniu w nowoczesność. Pierwszy krok w tym kierunku zawdzięczamy futuryzmowi, następnie jednak nadszedł czas włączenia kreacji artystycznej poddanej estetyce geometrycznej w służbę działalności produkcyjnej: projektowanie przedmiotów technicznych, architektury, mody (prêt-à-porter - gotowe do włożenia), grafiki użytkowej, nowoczesnej typografii, mebli. Równolegle pojawiają się konstruktywistyczne rzeźby i pierwsze fotomontaże, później kolaże.
Konstruktywizm wpisuje się w ciąg kierunków sztuki nowoczesnej poprzedzony przez kubizm i futuryzm, a rozwijający się w następne ruchy awangardy: sztukę kinetyczną, sztukę konkretną, op-art i wiele innych, raczej krótkotrwałych zjawisk artystycznych.

Image

Przedstawiciele konstruktywizmu to: N. Gabo, A. Pevsner, A.M. Rodczenko, W.J. Tatlin

Zaczerpnięto z : wikipedia,PWN,google(zdjęcia)

Return to “O SZTUCE”

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 1 guest