Futuryzm

W tym dziale będziemy chcieli poszerzyć wiedze na temat sztuki. Także wprowadzimy nowy dział Sztuka multimedialna.
User avatar
doop.pl
Site Admin
Posts: 203
Joined: Sat Apr 29, 2006 7:05 pm

Futuryzm

Postby doop.pl » Fri Jul 07, 2006 1:44 pm

Futuryzm (łac. futurus) przyszły - prąd w kulturze (zwłaszcza w literaturze), który narodził się we Włoszech na poczatku XX w. Założeniem futuryzmu było ;patrzenie w przyszłość, odrzucanie przeszłości i tradycji.
Gł. założeniem futuryzmu była idea anarchicznego buntu przeciw ustalonym normom życia społ., wszelkim tradycjom kult. i artyst., przy jednoczesnej apoteozie nowocz. cywilizacji urb.-techn., fascynacji techniką, dynamizmem, wielkomiejskim życiem; nawiązywał do nietzscheanizmu, gloryfikując postawę ekspansywną, siłę, walkę, prowokacyjny i burzycielski nastrój. Futuryzm narodził się z protestu przeciwko mieszczańskim formom życia; jego konsekwencje polit. były krańcowo różne: od powiązań z faszyzmem (Marinetti Futurismo e fascismo 1924) do związków z lewicą komunistyczną.

Image
Malewicz

Artyści futuryści uznali, że źródłem inspiracji sztuki powinna być nowoczesna, mechaniczna cywilizacja początku XX wieku ze swymi fascynującymi osiągnięciami technicznymi. Artyści powinni czerpać natchnienie z cudów współczesnego świata - żelaznej sieci szybkiej kolei, która oplata Ziemię, z transatlantyków przemierzających oceany i samolotów, które prują niebo, z walki o podbój nieznanego. Dawnej sztuce futuryści przeciwstawili sztukę przyszłości, zdolną oddać dynamizm współczesnego życia, jako tempo i rytm. Głosili kult szybkości, pędu, maszyny. Heroizowali gorączkowy zgiełk wielkiego miasta. Entuzjastyczny i idealistyczny program futurystów upatrywał w urbanizacji i mechanizacji przyszłego szczęścia ludzkości.


Image
Severini

Tematem większości obrazów futurystycznych były wszelkie formy ruchu zarówno konkretnego jak i abstrakcyjnego. Futuryści dążyli do wyemigrowania tradycyjnego sposobu jego ukazywania, przekazywania towarzyszącego mu dynamizmu i szybkości, a w końcu oddania czystej kinetyczności. Malarstwo futurystyczne, a przeciwieństwie do impresjonistycznego analizującego jedną ulotną chwilę, pragnęło dać syntezę wszystkich momentów i zmian, jakie następują w określonym czasie i przestrzeni. U futurystów po raz pierwszy pojawiła się próba oddania w malarstwie czwartego wymiaru- czasu. W rezultacie kolejne fazy ruchu stadionowego obiektu występowały w obrazach równocześnie, tak jak nałożone na siebie kolejne kadry filmu.Zaczerpnięto z : wikipedia,google,PWN

Return to “O SZTUCE”

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 1 guest