Fowizm

W tym dziale będziemy chcieli poszerzyć wiedze na temat sztuki. Także wprowadzimy nowy dział Sztuka multimedialna.
User avatar
doop.pl
Site Admin
Posts: 203
Joined: Sat Apr 29, 2006 7:05 pm

Fowizm

Postby doop.pl » Fri Jul 07, 2006 1:37 pm

Fowizm - (z francuskiego: Les Fauves - wilki,drapieżniki) kierunek w malarstwie francuskim początku XX wieku o bardzo żywej i oderwanej od rzeczywistości kolorystyce dzieł.


Image
Gerges Braque

"Przywódcą fowistów" nazywano Henri Matisse'a, który na swoich obrazach zestawiał czyste kolory, często pozbawiając je ich związków z rzeczywistością. Jego silnie uproszczone, dziś powiedzielibyśmy – "komiksowe", płótna są tak naprawdę plamami wyrazistych kolorów.
Fowiści podobnie jak ich poprzednicy symboliści zaprotestowali przeciwko impresjonizmowi. Jednakże w przeciwieństwie do nich nie żywili zainteresowania głębszymi treściami, jakie miał nieść obraz. Uważali je za zbędną literaturę. Interesował ich tylko i wyłącznie plastyczny aspekt tworzonych prac.

Image
Henri Matisse

Malarze wyrzekają się modelunku światłocieniowego w sensie zdobyczy renesansu. Hołdują kolorowi prosto z tuby nie poddanemu działaniu czynników zewnętrznych. Ich prace to prawie wyłącznie malarstwo sztalugowe. Tematem zaś tych prac są martwe natury, modele, w znacznie mniejszym stopniu- pejzaże.

Image
Henri Matisse

Fowiści sporo portretowali unikając jednak jak ognia ukazywania w swych portretach treści psychologicznych. Inspiracją dla nich była sztuka ludowa, murzyńska oraz sztuka ludów prymitywnych. Czerpali z niej ową świeżość poznania nie skalaną natłokiem treści, jakie niesie ze sobą cywilizacja.

W swych plastycznych poszukiwaniach i rozwiązaniach kierowali się instynktem (a więc pierwiastkiem pierwotnym) i intuicją. Duże znaczenie miała dla nich szczerość wypowiedzi i duża ekspresja tak bardzo charakterystyczna dla ich twórczości. Inną cechą charakterystyczną malarstwa fowistycznego był rysunek. Wespół z plamą barwną konstruował on kompozycję porządkując i rytmizując płaszczyznę płótna.

Image
Henri Matisse

Cechy formalne: czysta nasycona plama barwna, ostre, dysonansowe zestawienia kolorystyczne, płaska kompozycja, silnie uproszczony i graniczący z deformacją rysunek.
Fowizm szybko wyczerpał swój twórczy potencjał, a artyści rozeszli się w swoich kierunkach, zwykle oscylując wokół ekspresjonizmu.

Zaczerpnięte z : portal wiedzy, google,wikipedia,grupa69

Return to “O SZTUCE”

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 1 guest