Sztuka multimedialna

W tym dziale będziemy chcieli poszerzyć wiedze na temat sztuki. Także wprowadzimy nowy dział Sztuka multimedialna.
User avatar
doop.pl
Site Admin
Posts: 203
Joined: Sat Apr 29, 2006 7:05 pm

Sztuka multimedialna

Postby doop.pl » Fri Jul 07, 2006 12:20 pm

Spróbujmy dowiedzieć się czegoś o mediach w sztuce. O nowinkach , łączeniu tak by się wydawało różnych dziedzin sztuki.

dafne
Posts: 3
Joined: Wed Oct 18, 2006 8:11 pm

czym jest sztuka multimedialna

Postby dafne » Fri Jul 07, 2006 6:27 pm

Sztuka nowych mediów (inaczej sztuka multimedialna), to tendencja, posługująca się narzędziami takimi jak: komputer, internet, interfejsy. Łączy ona w sobie różne sposoby audiowizualnego przekazu, formując je w jedną całość. W jednym dziele współistnieją elementy dźwiękowe, obrazy, a także systemy komunikowania się z odbiorcą. Są to tego typu realizacje, które karmią się zdobyczą współczesnej cywilizacji, przenosząc ją swobodnie do przestrzeni artystycznej (grafika, telematyka, sztuka satelitarna, internetowa, instalacje interaktywne). Istotnym novum, które pojawia się w sztuce multimedialnej jest interaktywność
Korzeni tejże tendencji artystycznej szukać należy już w artystycznych poszukiwaniach grupy Fluxus, gdyż to właśnie tam video narodziło się jako uczestnik sztuki. Fluxus otwiera się na sytuacje, zdarzenia, obiekty wzięte z rzeczywistości. W sposób spontaniczny taśmy magnetyczne, akustyczne i wizualne, jak również telewizja stają się częścią assemblage i akcji tej formacji. Wspomnieć tu należy chociażby działania, powstałe w latach 60-tych, Nam June Paika, w których obok rozstrojonych fortepianów pojawiają się również ekrany. Nie bez znaczenia pozostają również realizacje Zbigniewa Rybczyńskiego, w których artysta wykorzystuje możliwości cyfrowej multiplikacji zdarzeń, wykorzystując medium komputerowe.Przyjmuje się, zazwyczaj zgodnie, że pierwszą realizacją interaktywną była praca Lynn Hershman Lorna, pochodząca z 1979-84 roku.
W obszarze sztuki multimedialnej możemy wyróżnić:
- video-art
- instalacja multimedialna,
- net-art czyli sztuka internetowa

Przedstawiciele:
w Polsce: Izabela Gustowska, Józef Rybakowski, formacja artystyczna CUKT, Piotr Wyrzykowski, Barbara Konopka

To po krótce o sztuce multimedialnej. Obiecuję, że pojawią się również przykłady takiej sztuki, zarówno polskie jak i zagranicznej


Return to “O SZTUCE”

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 2 guests