Banery naszej Galerii

wszystko co nowe, tematy bieżące. Ogłoszenia i komunikaty
User avatar
doop.pl
Site Admin
Posts: 203
Joined: Sat Apr 29, 2006 7:05 pm

Banery naszej Galerii

Postby doop.pl » Sun Jun 11, 2006 1:00 pm

Jesli chcecie umieścić reklamę naszej Galerii prosimy o przekopiowanie kodu html i wstawienie na swojej stronie internetowej.
Z góry dziękujemy.

<object classid="clsid:D27CDB6E-AE6D-11cf-96B8-444553540000" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,79,0" id="Banner doop.pl" width="750" height="100">
<param name="movie" value="http://www.doop.pl/banner_big.swf">
<param name="bgcolor" value="#FFFFFF">
<param name="quality" value="high">
<param name="allowscriptaccess" value="samedomain">
<embed type="application/x-shockwave-flash" pluginspage="http://www.macromedia.com/go/getflashplayer" width="750" height="100" name="Movie1" src="http://www.doop.pl/banner_big.swf" bgcolor="#FFFFFF" quality="high" swLiveConnect="true" allowScriptAccess="samedomain"></embed>
</object>

Code: Select all

<object classid="clsid:D27CDB6E-AE6D-11cf-96B8-444553540000" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,79,0" id="Banner doop.pl" width="750" height="100">
  <param name="movie" value="http://www.doop.pl/banner_big.swf">
  <param name="bgcolor" value="#FFFFFF">
  <param name="quality" value="high">
  <param name="allowscriptaccess" value="samedomain">
  <embed type="application/x-shockwave-flash" pluginspage="http://www.macromedia.com/go/getflashplayer" width="750" height="100" name="Movie1" src="http://www.doop.pl/banner_big.swf" bgcolor="#FFFFFF" quality="high" swLiveConnect="true" allowScriptAccess="samedomain"></embed>
</object>


<object classid="clsid:D27CDB6E-AE6D-11cf-96B8-444553540000" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,79,0" id="Banner doop.pl" width="468" height="60">
<param name="movie" value="http://www.doop.pl/banner_medium.swf">
<param name="bgcolor" value="#FFFFFF">
<param name="quality" value="high">
<param name="allowscriptaccess" value="samedomain">
<embed type="application/x-shockwave-flash" pluginspage="http://www.macromedia.com/go/getflashplayer" width="468" height="60" name="Banner doop.pl" src="http://www.doop.pl/banner_medium.swf" bgcolor="#FFFFFF" quality="high" swLiveConnect="true" allowScriptAccess="samedomain"></embed>
</object>

Code: Select all

<object classid="clsid:D27CDB6E-AE6D-11cf-96B8-444553540000" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,79,0" id="Banner doop.pl" width="468" height="60">
  <param name="movie" value="http://www.doop.pl/banner_medium.swf">
  <param name="bgcolor" value="#FFFFFF">
  <param name="quality" value="high">
  <param name="allowscriptaccess" value="samedomain">
  <embed type="application/x-shockwave-flash" pluginspage="http://www.macromedia.com/go/getflashplayer" width="468" height="60" name="Banner doop.pl" src="http://www.doop.pl/banner_medium.swf" bgcolor="#FFFFFF" quality="high" swLiveConnect="true" allowScriptAccess="samedomain"></embed>
</object>


<object classid="clsid:D27CDB6E-AE6D-11cf-96B8-444553540000" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,79,0" id="Banner doop.pl" width="392" height="52">
<param name="movie" value="http://www.doop.pl/banner_medium.swf">
<param name="bgcolor" value="#FFFFFF">
<param name="quality" value="high">
<param name="allowscriptaccess" value="samedomain">
<embed type="application/x-shockwave-flash" pluginspage="http://www.macromedia.com/go/getflashplayer" width="392" height="52" name="Banner doop.pl" src="http://www.doop.pl/banner_medium.swf" bgcolor="#FFFFFF" quality="high" swLiveConnect="true" allowScriptAccess="samedomain"></embed>
</object>

Code: Select all

<object classid="clsid:D27CDB6E-AE6D-11cf-96B8-444553540000" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,79,0" id="Banner doop.pl" width="392" height="52">
  <param name="movie" value="http://www.doop.pl/banner_medium.swf">
  <param name="bgcolor" value="#FFFFFF">
  <param name="quality" value="high">
  <param name="allowscriptaccess" value="samedomain">
  <embed type="application/x-shockwave-flash" pluginspage="http://www.macromedia.com/go/getflashplayer" width="392" height="52" name="Banner doop.pl" src="http://www.doop.pl/banner_medium.swf" bgcolor="#FFFFFF" quality="high" swLiveConnect="true" allowScriptAccess="samedomain"></embed>
</object>

Return to “NOWOŚCI”

Who is online

Users browsing this forum: Google [Bot] and 1 guest